Naam en voornaam / Nom et prenom*

Straat en nr / Rue et N°*

Postcode / Code Postale*

Woonplaats / Domicile*

Tel

E-Mail*

Ras / Race : American Staffordshire Terrier (honden geboren na 01-10-2001 mogen niet meer gecoupeerd zijn , enkel honden met FCI stamboom toegelaten)

Naam van de Hond / Nom du Chien *

Stamboomnummer / Livre d'origine N° LOSH, NHSB, LOF,...*

Geb. Datum / Date de naiss*.

................Reu/Male ...............Teef/Femelle

Fokker / Producteur*

Vader / Père*

Moeder / Mère*

Babyklas/Classe baby: 3 - 6 maand/mois

Puppyklas/Classe puppy: 6 - 9 maand/mois

Jeugdklas/Classe de jeunes: 9 - 18 maand/mois

Intermediairklas/Classe Intermediaire: 15 - 24 maand/mois

Veteranenklas/Classe veterans: min 8 jaar/ans

Fokdierenklas/Classe d'élevage: Min 3 honden uit één nest + 1 ouderdier dat aanwezig zal zijn (vader of moeder) - Min 3 chiens d’un nichée + 1 parent d’animal qui sera présents (père ou mère)
Naam ouderdier dat aanwezig zal zijn (vader of moeder) - Nom de le parent d’animal qui sera présents (père ou mère) (deze klas is gratis , enkel voor ingeschreven honden)

Inschrijvingsgeld/Frais d'inscription:

Lid/Membre 1° & 2° hond/chien: 35 € / Vanaf/de 3° hond/chien: 32,5 €

Niet lid/Non membre 1° & 2° hond/chien: 40 € / Vanaf/de 3° hond/chien: 37,5 €

Niet betaald op/Pas payé à: 25-04-2015 + 10 Euro.

A.S.T.C.B. vzw Rek.nr.: 235-0251360-45
BIC nr.: GEBABEBB
IBAN nr.: BE44 2350 2513 6045
Mededeling/Avis: JHD2014-Naam eig/Nom prop

Definitieve sluiting 25-04-2015

Zorg ervoor dat alle gegevens juist ingevuld zijn.