Gevoelige perioden
Honden maken juist in hun vroege jeugd een aantal perioden door waarin ze uiterst gevoelig zijn voor bepaalde ervaringen. Tussen de drie en zeven weken leert een hond bijvoorbeeld dat hij hond is. Hij leert zijn soortgenoten kennen en leert hoe hij met hen om moet gaan. Dat gaat via soms te harde stoeispelletjes met zijn broers en zusjes, en door de verzorgende aandacht of ook wel een snauw van zijn moeder. Het blijkt dat een moederhond zo essentieel anders met haar jongen omgaat dan wij mensen, dat pups die van de moeder worden gescheiden en met de fles worden grootgebracht, vaak moeilijk en onaangepast gedrag vertonen. Reden dus om zo'n flessenpup te laten zitten waar hij zit. Alles wat een pup in die zo gevoelige periode tussen drie en zeven weken meemaakt, is voor hem later normaal in zijn leven. Ziet hij in deze tijd regelmatig mensen, dan leert hij dat mensen er heel gewoon bij horen. Hij zal later niet bang voor ze zijn. Maar het is niet klaar met die periode. In de periode die hierop volgt (van zeven tot ongeveer twaalf weken) leert een pup hoe de mensenwereld in elkaar zit en hoe hij daarin moet passen. Hij leert wat mensen van hem vragen en hij leert razendsnel van zijn ervaringen. In die periode kan zo'n hondje mee naar de markt en kennismaken met de veelheid aan mensensoorten. Laat hem meemaken dat mensen er niet allemaal hetzelfde uitzien, dat ze verschillen van kleur, kleding, haardracht of leeftijd. Hoe meer verschillende mensen het jonge hondje ziet, des te opener hij zich zal ontwikkelen. En een open karakter is tegenwoordig heel belangrijk, want omdat we zo overvol op elkaar geplakt zitten, kunnen we geen hond hebben die erg wantrouwend is tegenover vreemden. Dat geeft tenslotte alleen maar overlast en klachten. Hij blaft teveel, hij dreigt teveel en misschien bijt hij ook een keer. En die ene keer is al te vaak. Vroeger hadden we nog echte waakhonden en werdt de hond die niet voortvarend waakte en zo nodig beet, afgevoerd. In veel landen is dat nog zo, maar dat geldt niet voor ons. Onze maatschappij eist allemansvrienden : echte waakhonden is meestal een kort leven beschoren.