Aanmeldingsformulier    
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de American Staffordshire Terrier Club Belgium Vzw.

Naam
Nom

Adres

Postcode , Woonplaats
Code postale , Domicile

E-mail adres.

Land
Pays

Telefoon
Telephone

Hier kunt u zich aanmelden en eventueel gezinsleden of een vrije gift vermelden. De ASTCBvzw zal in een bevestigende email laten weten wat het lidgeld bedraagt.


Art.6 Iedereen die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, kan lid worden van de A.S.T.C.B. door een aanvraag te richten tot de secretaris deze verzendt na de aanvraag een aansluitingsformulier dat, na invulling en ondertekening door de aanvrager, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze aanvaardt of verwerpt de kandidatuur. In het laatste geval is ze niet verplicht haar verwerping te motiveren. Het lidmaatschap van een Kynologische vereniging niet erkend door de K.K.U.S.H. of F.C.I en het lidmaatschap van de A.S.T.C.B zijn onverenigbaar. Het Lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden, bij niet-betaling van het lidgeld, bij het indienen van schriftelijk ontslag bij de secretaris.

Ik ben op de hoogte van de statuten. Ik ga hiermee akkoord

ASTCB vzw
Rek. nr. : 235-0251360-45
BIC nr.: GEBABEBB
IBAN nr.: BE44 2350 2513 6045

Mededeling: Lidgeld 2013/Naam

     
ZORG ERVOOR DAT ALLE VAKKEN ZIJN INGEVULD VOOR U VERZENDT, INDIEN ER GEGEVENS ONTBREKEN IS UW AANVRAAG ONGELDIG.